+
English
Русский Українська Polski

Your city ?

MSc in Technology Management

itmaster@lvbs.com.ua

+380983503556

All Current

Events in MSc in Technology Management

lvbs2008
_LvBS_

Програма магістерського рівня № 1 у Східній Європі з управління технологіями (MSc in Technology Management) створена Львівською бізнес-школою УКУ та Львівським Кластером ІТБП для ІТ-фахівців, які прагнуть поглибити свої знання в галузі управління, краще зрозуміти бізнес та стратегії розвитку продукту і набути навичок міжособистісного спілкування.

adware removers